fredag 8 november 2013

Processträning kan vara kul

Fick den uppfriskande kommentaren "Det här var ju kul" efter den allra första processträning jag genomförde på min nya arbetsplats, och det efter att ett flertal hade uttryckt förhoppning om att bli undantagna från det obligatoriska kravet på deltagande.
Och varför skulle det inte vara kul? Har man haft roligt kommer man ju ihåg vad man pratat om! En övergripande processdiskussion (för det är ju vad det handlar om) gjorde vi så här:
Gestalta processen: en lapp med varje processsteg delas ut till deltagarna så att man representerar ett steg var. Varsågoda ställ er i flödets ordning! Ännu har det inte hänt mig att man snabbt och utan diskussioner om vad som kommer före och efter har ställt sig i flödet enligt den överenskomna bilden. Den dag detta händer har jag dock lovat mig själv att träningen slutar där och då :-). Diskutera resultatet, är det så här vi jobbar, kan det bli annorlunda,...
Para ihop input/output med processstegen: skapa kort med den definierade input/output och dela ut, deltagarna lägger sedan sina respektive kort på rätt steg. Diskutera resultatet, vad var svårt att få rätt och varför?
Quiz: avsluta med ett kort quiz på några viktiga delar av beskrivningen. Fina priser till de med alla rätt!
1-1,5 h bör räcka.