torsdag 14 februari 2013

Vad du vet om din kollega

Befintlig arbetsgrupp, ny chef ... behöver man i den konstellationen arbeta med att lära sig mer om varandra? Kanske, kanske inte, men det kan ju inte skada att passa på och lära sig något nytt om sina kollegor. Lägg sen till det enorma behovet den nya chefen har att lära känna medarbetarna och att just medarbetarna lätt kan presentera varandra med en lite annan vinkling än den man själv först delar med sig så passar följande enkla övning bra:
  • Alla drar en lapp med namnet på en kollega
  • Någon minuts eftertanke för att sammanställa kompetensområde och en personlig egenskap att lyfta fram för personen ifråga
  • Presentation i helgrupp där alla får chansen att bli uppmärksammade med de egenskaper som kollegorna beundrar mest och som inte så många själva hade vågat lyfta fram.
Ett tips är att spara lapparna med egenskaperna på för framtida övningar, sammanställningar etc. T ex valde jag att göra ett personligt collage med foto och beskrivningar som framkommit i diverse övningar som jag delade ut till alla i gruppen när jag avslutade min förra tjänst.