tisdag 23 april 2013

Inspiration från en annan bransch

Av en slump fick jag i veckan se hur man jobbar i en helt annan bransch än den traditionella industrin som jag har all min erfarenhet från. En viss inblandning i periferin av förberedelser av en TV-produktion gav mig en del att reflektera över:
  • Idé - start - kör hårt och då menar jag ge järnet - klart!!!
  • Tydliga roller med möjlighet till överlapp i gränsnitten 
  • Periodvis väldigt hög arbetsbelastning, däremellan tid till återhämtning
  • Tydligt mål i form av att man vet vad som behöver vara klart och när, men utformningen av innehållet är mycket fritt och kreativiteten ska flöda

Och det blir KUL, energin flödar så tätt att man nästan kan ta på den.